CrossCourse Open in app
cover

Voldersgracht Delft

Bronnen: achterdegevelsvandelft.nl, Wikimedia

avatar Stimo Smit
点击右上角"更多"按钮,选择 即可进入app

beschrijving: Lakenvolders (of -vollers) voerden een bewerking van het laken uit, waarbij de vezels dichter ineen kwamen te liggen, het zgn. ‘vollen’. In het middeleeuwse Delft werd dit bedrijf vooral uitgeoefend aan de Voldersgracht, die er haar naam aan ontleent. De lakennijverheid moest in het midden van de 14de eeuw uitwijken naar het nieuwe oostelijke stadsdeel (zie bij Verwersdijk). De straatnaam bleef echter ongewijzigd, met één uitzondering. In 1349 werd er een rente verkocht op een huis in de Volrestrate, strekkende vanaf de ‘delf’ (= gracht) tot achter aan de Vluwe [Br. 1]. Dit betekent dat er in 1349 al een gracht langs de straat lag; toch kwam de toevoeging -gracht (-graft) eerst aan het eind van de 15de eeuw voor. Een oude vermelding uit de stadskeurboeken is zelfs Oude Volregraft, omdat er toen al geruimte tijd geen volders meer aan mochten wonen. Deze naam werd niet algemeen aanvaard, later gebruikte men steeds Voldersgraft of Voldersgracht. Er is voor deze straat slechts één andere benaming bekend, namelijk Achter de Markt NZ, dat in het Jaarboekje 1837 gebruikt is. Over de Voldersgracht liggen de Kaakbrug, Kruyersbrug en Oudemanhuisbrug. (Krogt, P.C.J. van der, Straatnamen van Delft: Verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, 2000)

img

Voldersgracht 4, Echtpaar Van Eijk en zoon Piet voor café De Korenbeurs. (Achterdegevelsvandelft.nl)

Voldersgracht 6, Het pand met de nieuwe zolderkap van na 2001, met dwarskap. (Achterdegevelsvandelft.nl) Een ansicht met kleurtjes uit 1921 van de Voldersgracht

Voldersgracht (Achterdegevelsvandelft.nl)

Voldersgracht (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,Author Steenbergh, C. (Fotograaf)-Gerard Dukker)

Voldersgracht (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker)

Voldersgracht (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker)

Voldersgracht (1965-1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker)

Voldersgracht (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker)

Voldersgracht (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker)

Voldersgracht (1964, 1965, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker)

Voldersgracht 11 (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)(1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker)

Voldersgracht (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Voldersgracht (2010, M.M.Minderhoud or Wikipedia/Michiel1972)

Vleeshal: Zandstenen voorgevel en fronton met stadswapen (1918, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)(2004, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker)