CrossCourse Open in app
cover

Choorstraat Delft

Bronnen: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed -

avatar Stimo Smit
点击右上角"更多"按钮,选择 即可进入app

beschrijving: In de oudste vermeldingen werd deze straat steeds ‘Koestraat’ genoemd. Toen de Verwersdijk nog de grens van de stad vormde zullen de koeien uit het landelijke gebied ten oosten daarvan wel via deze straat de stad ingedreven zijn. Later werd de stad in oostelijke richting uitgebreid en kwam de straat in het midden van de stad te liggen. Koeien zag men er toen niet meer en de herinnering eraan vervaagde. Omstreeks 1450 schreef men Koerstraet [Br. 7], waarbij meer aan het koor van de Oude Kerk gedacht werd dan aan koeien (in het Middelnederlands schreef men ‘oe’ voor ‘oo’; ‘koer’ = ‘koor’). De straat is vrijwel recht voor het koor van de Oude Kerk gelegen. Omdat het woord ‘koor’ van het Latijnse ‘chorus’ is afgeleid schreef men het ook als ‘choor’. De straatnaam werd zo als Choorstraat geschreven, de uitspraak is echter ‘koorstraat’. Van Bleyswijck schreef in zijn boek van 1667 dat de Choorstraat ‘by misbruyck onder den gemeenen man doorgaens Koe-straet werd genoemd’. Ook nu staat zij bij oudere Delvenaars nog als Koestraat bekend. (Krogt, P.C.J. van der, Straatnamen van Delft: Verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, 2000)

Choorstraat, 1977 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - vervaardiger: Gerard Dukker)

Choorstraat, 1964 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - vervaardiger: Gerard Dukker)

Choorstraat, 1964 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - vervaardiger: Gerard Dukker)

Choorstraat, 1964 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - vervaardiger: Gerard Dukker)

Choorstraat, 1964 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - vervaardiger: Gerard Dukker)

  • Choorstraat, Eerste electrische vleeschhouwerij. Rechts boven automatiek: Hapjes 10 Cent (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - vervaardiger: onbekend - Pand Choorstraat 60 hoek Dertienhuizen in Delft, op de voorgrond de Lakenverwersbrug, links het Vrouw Juttenland ca. 1975 (Beeldbank TU Delft)